Jongerenlink

Coördineert het verenigingsleven voor jongeren in de Kandelaarkerk in Heemse

Wie zijn wij?

Ankie Hofsink, Jeanet Hovenga, Hilda Timmermans, Margreet Hutten, Els Overweg, José Boers, Wouter Nieuwenhuis, Mark Schutte.

We zijn er voor de jongeren, horend bij de Kandelaarkerk in Heemse, vanaf het eerste jaar dat zij naar vereniging gaan.

Wat doen we?

• Het coördineren van het verenigingswerk
• Daar waar nodig hulp bieden bij de gang van zaken op de vereniging
• Het organiseren van de startavond,
het tweedejaarskamp LEV in samenwerking met de stichting Chris,
het vierdejaarskamp -met opnieuw onderdelen door stichting Chris
en de bijbelstudie avond 4YOU

We willen -op grond van de Bijbel- werkzaam zijn in het belang van de jongeren met als doel:

• dat de jongeren zich verdiepen in de Bijbel
• de relatie met God te versterken
• de relatie met elkaar te versterken

Ook willen we behulpzaam zijn bij het nadenken over een zo interessant mogelijke invulling van de verenigingsavond. Opmerkingen vanuit de verenigingen worden gebruikt om te zoeken naar goed voorstudiemateriaal. Om in contact te blijven met de verenigingen worden zij minimaal één keer per jaar bezocht.

Gezamenlijk zoeken we naar de beste methodes om jongeren betrokken te houden bij het steeds weer en steeds verder onderzoeken van de Bijbel. God heeft ons zijn Woord gegeven en wij zijn er van overtuigd dat een gepassioneerd geloofsleven samen gaat met het willen onderzoeken van de bijbel.